Om fliser 

 

B:

Bicottura:

Leret males til en ensartet konsistens og skærven presses under tryk. Herefter bliver flisen tørret og brændt første gang. Når den er afkølet bliver den glaseret og brændes endnu en gang. Processen tager 48 timer og bruges ikke så meget mere. 

 

 

C:

Coloured body:

Porcellenato flise hvor man "smelter" overfladeglasur og skærv sammen. Giver en rengøringsvenlig og stødvenlig overflade da den ligner en "Full Body". For yderligere info om denne type flise læs venligst om Porcellenato. 

 

 

D:

Dyb slidstyrke:

Denne form for slidstyrke bruges til uglaserede keramiske fliser og angiver flisens modstandsdygtighed over for slid under specifikke konditioner. Testen for dyb slidstyrke foregår ved at analysere hvor mange miligram af flisens overflade der er slebet væk ved specielle tests med et slibeværktøj. Disse tests udføres indenfor angivelserne i ISO 10545-6 teststandarden. For slidstyrke på glaserede fliser, se venligst punktet "Slidstyrke" længere nede på siden.

 

 

F:

Full Body Porcelain:

En porcellenato flise der er ensartet hele vejen ned igennem flisen. For yderligere info om denne type flise læs venligst om Porcellenato.

 

 

Frostsikkerhed:

Angiver hvorvidt flisen er frostsikker - og derved om den kan benyttes udenfor. Frostsikkerhed afhænger bl.a. af hvor meget vandopsug en flise har. Des lavere vandopsug en flise har, des bedre er dens frostsikkerhed. Frostsikkerhed for fliser testes og bestemmes ud for de angivne normer jf. ISO 10545-12. Vægfliser så som RAKO Color One serien må aldrig benyttes udenfor.

 

G:

Glaseret Porcellenato:

En Porcellenato flise der er glaseret. For yderligere info om denne type flise læs venligst om Porcellenato.

 

 

K:

Kaliber:

Størrelses sorterede fliser. Typisk angives flisens kaliber enten ved et nummer eller bogstav på kassen. Eksempelvis er en 15 x 15 cm flise i kaliber 8 reelt set 14,8 x 14,8 cm. Ved nedlægning skal man sørge for at fliserne er samme kaliber, for så vidt det ikke er muligt, bør man sikre sig at kaliberne er mest mulig lig.

 

Kemisk modstand:

Keramiske flisers kemiske modstand bestemmes ud fra om der er tale om glaserede eller uglaserede fliser, samt om der er tale om en lavtkoncentreret eller en højt koncentreret opløsning. Glaserede fliser betegnes med et G mens uglaserede fliser betegnes med et U.Herudover betegnes lavtkoncetreret opløsninger med et L og højtkoncentreret opløsninger med et H. Ydermere er der tre klasser indenfor hhv. lavt- og højt koncentreret syrer og baser betegnet A-C. Klasse A er den stærkeste og aftager i styrke for hhv. klasse B og C.

 

Nedenfor kan ses et skema der angiver hvilke kemikalier og deres styrker der hører til indenfor A-C klasserne.

 

kemisk modstand

 

Således kan flisers kemiske modstand klassificeres ud fra disse tre bestemmelser. En glaseret flises keramiske modstand overfor lavt koncentreret syrer og baser kan således hedde enten GLA/GLB/GLC afhængig af dens karakteristika. Info på flisers kemiske modstandsdygtighed findes typisk på producenters/leverandørers hjemmesider eller i tekniske datablade.

  

 

M:

Monocottura:

Betyder at flisen er brændt en enkelt gang. Leret forberedes til en ensartet konsistens og skærven bliver presset under højt tryk så fugtighed forsvinder. Herefter bliver flisen glaseret og brændt ved ca. 1150-1250 grader celsius. Flisen er færdigbrændt efter 20-30 minutter. Udtrykket Monoporosa bruges uofficielt som betegnelse for en dårlig/billig Monocottura flise.

  

 

P:

Porcellenato:

Navnet henviser til porcelæn fordi man anvender ler af meget fin kvalitet, såkaldt porcelæns ler. Produktionen foregår på samme måde som ved Monocottura, men fliserne presses under højere tryk og brændes ved højere temperaturer. Fliserne var i starten tænkt som en stærk uglaseret flise, da den er ensartet hele vejen igennem - hvorfra udtrykket full-body stammer. Flisen presses og brændes ofte så meget at man kan polere overfladen blank. Er flisen ydermere glaseret benyttes udtrykket Glaseret Porcellenato.

 

 

R:

Rektificering:

Betyder at fliserne er fint skåret på alle kanter, så de altid er lige store. Rektificerede fliser vil altid have samme kaliber.

 

 

S:

Skridgruppe:

Fliser kan inddeles i skridgruppe kategorier. Kategorierne afhænger af om der er tale om fodtøj eller bare fødder. Skridsikkerheden vurderes ud fra hvor skæv en vinkel gulvet kan have og man stadig kan bevæge sig sikkert rundt på flisens overflade. Ved fodtøj på et gulv anvendes R-betegnelser mens der ved barfodsområder anvendes A til C kategorier. Skridgrupper testes efter DIN-standarderne 51097 / 51130 for hhv. tørt og vådt gulv. Nedenfor ses de to kategorier og deres hældningsværdier.

 

Skridgrupper

 

Slidstyrke:

En flises slidstyrke måles ud fra en PEI test. Testen måler styrken af flisens glasur og dens modstandsdygtighed. PEI testen foregår ved at et slibeværktøj kører cirkulært rundt på flisen med et ligeligt tryk. Antal af cirkurleringer flisen kan modstå før glasuren ødelægges afgører hvilken PEI klasse flisen opnår. Der findes fem forskellige klasser, betegnet 1-5. Slidstyrker testes ud fra ISO 10545-3 standarden. Herunder ses skema for PEI klasserne:

 

PEI

 

Spaltklinker:

Kaldes også en vådpresset klinke. Leret presses ud af et mundstykke - det ekstruderes - for så at blive skåret af på længden. Herefter tørres de og brændes. Klinkerne produceres to ad gangen, bagside mod bagside, hvorfter de spaltes. Heraf navnet spaltklinke.

 

 

T:

Tonalitet:

Fliser produceres i batches og får ved deres fremstilling et tonalitetsnummer eller bogstavkode der kan benyttes til at identificere fliser fra samme batch. Fliser med samme tonalitetsnummer vil således passe sammen i farver og overflader. Det er vigtigt at tjekke før nedlægning at fliser er af samme tonalitet.

 

Tørpresset klinker:

Leret presses ved højt tryk og klinken tørres derefter. Efter tørring brændes klinken ved ca. 1200 grader celsius indtil klinken sintrer, dvs.at overflade leret smelter sammen. Dette giver en glat uglaseret overflade der er slidstærk og nem at rengøre.

 

 

V:

Vandabsorbering:

Vandarbsorbering defineres som en brændt keramisk flises evne til at absorbere væske og angives som en procentdel. Procentdelen defineres som forholdet mellem flisens væskeopsug og samme flises vægt i tør tilstand. Vandabsorbering testes ud fra ISO 10545-3 standarden. Som nævnt under punktet for frostsikkerhed, er fliser med lav vandabsorbering mere modstandsdygtig over for frost for såvel andre barske konditioner.